zaterdag 26 februari 2011

dat het zich verstopt
omdat je schrijft
over dingen die zijn
gebeurd

dinsdag 22 februari 2011

wat ik me vandaag afvroeg en wat ik vandaag terugvond

heeft er wel eens iemand een molshoop zien ontstaan?

dit was deze winter, toen het nóg kouder was dan nu en de wereld nog zweefde.